Harmonogramy zajęć pozalekcyjnych

W załącznikach zamieszczono harmonogramy poszczególnych zajęć w roku szkolnym 2018/19:

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia korekcyjno-kopmensacyjne

Zajęcia wyrównawcze