Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły: mgr Biernacki Zdzisław
Wicedyrektorzy:  mgr Chmiel Barbara
mgr Gwarys Zuzanna
mgr Olbert Małgorzata

 

L.p. Nazwisko i imię nauczyciela Uprawnienia do nauczania
1.      mgr Adamczak Aleksandra biologia, chemia
2.      mgr inż. Adamska Agnieszka fizyka, informatyka
3.      mgr Bartnicka Renata wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja wszesnoszkolna
4.      mgr Badnarczyk Zofia technika
5.      mgr Biernacka Małgorzata biologia, przyroda, pedagog, terapia pedagogiczna
6.      mgr Biernacki Zdzisław historia, wychowanie fizyczne
7.      mgr Boczkowska Marzena informatyka, matematyka, oligofrenopedagogika
8.      mgr Chmiel Barbara edukacja wczesnoszkolna, plastyka, terapia pedagogiczna
9.      mgr Czarnecka Ewa edukacja wczesnoszkolna, język angielski
10.  mgr Dąbek Jolanta edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna
11.  mgr Dobrowolska – Urbanek Anna matematyka, informatyka, technika
12.  mgr Dziasek Adam wychowanie fizyczne
13.  mgr Dziembowska Kamila język polski, oligofrenopedagogika, informatyka
14.  mgr Eisele Gabriela język niemiecki, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna
15.  mgr Filipecka Renata edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
16.  mgr Gajos Renata pedagog, terapia pedagogiczna, wychowanie do życia w rodzinie
17.  mgr Gniewek Renata wychowanie fizyczne
18.  mgr Gołębiowski Roman wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia artystyczne
19.  mgr Górska Joanna język angielski
20.  mgr Góźdź Małgorzata biblioteka, oligofrenopedagogika, doradztwo zawodowe, logopedia
21.  mgr Gwarys Zuzanna język polski, wiedza o społeczeństwie
22.  mgr Gwozdek Joanna muzyka
23.  mgr Iżewska Urszula edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
24.  mgr Kalińska – Szczypel Katarzyna psycholog
25.  mgr Kaplyta Sylwia religia
26.  mgr Kasprzak Iwona matematyka
27.  mgr Kosmala Jolanta edukacja wczesnoszkolna
28.  mgr Kowalska Urszula język angielski
29.  mgr Krzyżanowska Monika edukacja wczesnoszkolna
30.  mgr Kwiatkowska Irena historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
31.  mgr Laszuk Danuta edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
32.  mgr Leszczyńska – Szyłko geografia, wiedza o społeczeństwie
33.  mgr Leśnicka Ewa edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
34.  mgr Łozińska – Szemelak Małgorzata edukacja wczesnoszkolna,
35.  mgr Łuczyńska Jolanta język polski, historia
36.  mgr Mazur Jolanta edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna
37.  mgr Mihułka Agnieszka pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i doradztwo zawodowe
38.  mgr Mostowska Teresa matematyka, fizyka
39.  mgr Naumowicz Izabela język polski, oligofrenopedagogika
40.   mgr Olbert Małgorzata język polski, logopedia
41.  mgr Osińska – Dzienniak Anna biologia, przyroda
42.  mgr Pańpuch Krystyna język polski
43.  mgr Paprocka Patrycja pedagogika resocjalizacyjna
44.  mgr Pasieka Małgorzata język angielski
45.  mgr Sierakowska Ewa język angielski, zajęcia artystyczne
46.   mgr Silarska Urszula edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
47.  mgr Stec Monika matematyka, informatyka
48.  Ślęzak Przemysław język polski, muzyka
49.  mgr Tabian – Kania Ewa język niemiecki, terapia pedagogiczna, technika
50.  mgr Taratuta Joanna religia, edukacja wczesnoszkolna
51.  mgr Waniak Krystyna biblioteka, informatyka, historia
52.  mgr Wargin Marek wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika
53.  mgr Wargin Teresa wychowanie fizyczne
54.  mgr Włoszek Dominika edukacja wczesnoszkolna, historia
55.  mgr Wójcik Dorota edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
56.  mgr Wszołek – Żurek Aleksandra psycholog, pedagog
57.  ks. mgr Zyśk Dariusz religia