Rada Rodziców

Rada Rodziców PSP w Lewinie Brzeskim ustaliła wysokość składki w roku szkolnym 2020/21:
50 zł, gdy w szkole uczy się jedno dziecko;
po 40 zł, gdy w szkole uczy się dwoje dzieci;
po 30 zł, gdy w szkole uczy się troje i więcej dzieci.

Rodzice uczniów klas 1 – 8 Szkoły Podstawowej mogą dokonywać wpłat na konto: 
09 8870 0005 1003 0100 1368 0201.
W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

Wpłaty można również dokonać w sekretariacie szkoły przy ul. Zamkowej 3.