Harmonogram spotkań w roku szkolnym 2019/20

1 spotkanie: 11 września 2019 r. (tj. środa)
godz. 17.00 dla Rodziców uczniów kl. 1 – 5
godz. 18.15 dla Rodziców uczniów kl. 6 – 8 

Spotkania z wychowawcami klas, działania klasy w bieżącym roku szkolnym, Wypożyczenie podręczników.

 

2 spotkanie: 23 października 2019 r. (tj. środa)
godz. 17.00 – 19.00 

Zebrania i konsultacje indywidualne – postępy i trudności uczniów- klasy. Omówienie wyników egzaminów próbnych w klasach 8.

 

3 spotkanie: 11 grudnia 2019 r. (tj. środa)
godz. 17.00 – 19.00

Konsultacje indywidualne – postępy i trudności uczniów. Informacja o proponowanych ocenach semestralnych

 

4 spotkanie: 22 stycznia 2020 r. (tj. środa)
godz. 17.00 – 19.00

Podsumowanie I półrocza. Zebranie ogólne – informacje o ocenach, postępach i trudnościach w nauce poszczególnych uczniów – spotkania w klasach.

 

5 spotkanie: 25 marca 2020 r. (tj. środa)
godz. 17.00 – 19.00

Konsultacje indywidualne – postępy i trudności uczniów. Omówienie wyników egzaminów próbnych w klasach 8.

 

6 spotkanie: 20 maja 2020 r. (tj. środa)
godz. 17.00 – 19.00

Zebrania ogólne.