Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2020/2021

Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej

Zapisy dzieci do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych

Kryteria postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Terminy rekrutacji do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Wzór wniosku o przyjecie do szkoły