Świetlica szkolna – dokumenty

01. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

02. KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZAŁ.NR1

03. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY. ZAŁ.NR2

04. OŚWIADCZENIE RODZICA O ZEZWOLENIU NA SAMODZIELNE WYJŚCIE DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZAŁ.NR3

05. WZÓR ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWE SAMODZIELNE WYJŚCIE ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZAŁ.NR4

06. WZÓR ZEZWOLENIA NA SAMODZIELNE WYJŚCIE DO AUTOBUSU SZKOLNEGO -TYLKO UL.ZAMKOWA ZAŁ.NR5

07. WZÓR ZEZWOLENIA NA ODBIÓR DZIECKA PRZEZ OSOBĘ NIEUPOWAŻIONĄ WE WNISOKU ZAŁ.NR6

08. WZÓR OŚWIADCZENIA O NIEUCZĘSZCZANIU PRZEZ UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ -TYLKO UL.ZAMKOWA -ZAŁ.NR8

09. WZÓR OŚWIADCZENIA OSOBY NIE UJĘTEJ WE WNIOSKU UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA BEZ PISEMNEGO ZEZWOLENIA RODZICA ZAŁ.NR7

10. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ ZAŁ.NR 9 I 10