Wsparcie psychologiczne PPP w Brzegu

W związku z pismem MEN w sprawie zapewnienia wsparcia poradni psychologiczno- pedagogiczne w okresie ferii zimowych informuję, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu  jest czynna codziennie w godzinach 8.00- 15.00, wtorki i czwartki 8.00 – 18.00. Istnieje możliwość skorzystania z porady telefonicznej pod  nr tel. 77 416 39 88, 77 416 32 07  oraz drogą mailową: sekretariat.@poradnia-brzeg.edu.pl.

Z. Biernacki 
Dyrektor szkoły