VII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”

Fundacja Chlorofil zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym. Od 15.01.2021 do 30.03.2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt.  „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów szkół podstawowych, klas III-IV oraz V-VIII. Nagrodami w konkursie będą tablety do nauki, a także wyjazdy studialne dla dwóch najlepszych ekozespołów. Uczestnicy zmierzą się z dwoma zadaniami: w pierwszym trzeba wykonać projekt puzzli lub gry planszowej, uczącej jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne. W drugim, trzeba zbudować makietę elektrosprzętu z materiałów recyklingowych, pamiętając o tym, żeby  nie korzystać ze zdemontowanych urządzeń, ani ich części lecz z papieru, tektury, tworzyw sztucznych. Następnie w makiecie trzeba oznaczyć substancje lub/i materiały, które są groźne dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego, a także te, które są najbardziej drogocenne.

Dziś bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy starać się żyć ekologicznie. Konkurs „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” jest elementem publicznej kampanii edukacji ekologicznej skierowanej do dzieci. Mówienie o ekologii jest ważne, także dlatego, że na naszych oczach dzieje się cyfrowa rewolucja, która zmienia świat. Już dziś jesteśmy otoczeni i zależni od setek przedmiotów, mniej lub bardziej interaktywnych, które integrujemy w naszym codziennym życiu.

Konkurs został objęty patronatami honorowymi: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Gdańsku, Wrocławiu, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi. Organizatorem konkursu jest organizacja pozarządowa Fundacja Chlorofil. Partnerami są: Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zainteresowani uczniowie mogą zgłaszać chęć udziału w konkursie u pań: Aleksandry Adamczak, Anny Osińskiej-Dzienniak, Ewy Tabian-Kani do 26 stycznia 2021 r.

Ważne terminy!

  • Opiekun ekozespołu przesyła kartę zgłoszenia do 30 stycznia 2021 r.
  • Każdy ekozespół wykonuje dwa zadania konkursowe w terminie do 30 marca 2021 r.

Poniżej regulamin VII edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego dla szkół podstawowych oraz opis zadań konkursowych. Więcej na temat konkursu na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl.

                                                                                                                 Ewa Tabian-Kania