SOLIDARNI Z OSOBAMI NIEWIDOMYMI

15 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Niewidomych. Pierwsze oficjalne obchody w Polsce odbyły się w 1993 roku. Biała laska, podobnie jak ciemne okulary to symbol osób niewidomych. Przedstawiciele Samorządów Klasowych również włączyli się do ogólnopolskiej akcji, zakładając w tym dniu ciemne okulary w ramach solidarności z osobami dotkniętymi brakiem lub uszkodzeniem wzroku.

Celem akcji jest kształtowanie  postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii  wobec osób niepełnosprawnych, przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo. Międzynarodowy Dzień Niewidomych ma przypominać wszystkim o potrzebach osób dotkniętych brakiem lub uszkodzeniem wzroku, którzy chcą żyć tak jak reszta społeczeństwa bez barier i ograniczeń.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Ewa Tabian-Kania
Przemysław Ślęzak