Życzenia

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Pracownikom szkoły – tym obecnym i tym na emeryturze składam najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, satysfakcji z pracy oraz wszelkiej pomyślności. Niech towarzyszące obchodom tegorocznego Święta trudne okoliczności spowodowane stanem epidemii, pozwolą Państwu umocnić cierpliwość i opanowanie oraz dać siłę do podejmowania nowych i kreatywnych działań.

Jednocześnie składam Państwu podziękowanie za zaangażowanie i poświęcenie w przekazywaniu wiedzy, uczeniu wrażliwości i wychowaniu młodego pokolenia. Niech każdego dnia otacza Państwa szacunek ze strony wychowanków, rodziców i całej społeczności.

Zdzisław Biernacki
Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Lewinie Brzeskim