Odbiór zaświadczeń o zdanym egzaminie ósmoklasisty

  1. Zaświadczenie będzie można odebrać 31 lipca 2020 r. według poniżej zamieszczonego harmonogramu.
  2. Po odbiór zaświadczenia zgłasza się Rodzic lub uczeń, zachowując wszelkie środki ostrożności (odstęp, maseczka).
  3. Dnia 31 lipca 2020 roku zaświadczenia wydawane będą przez wychowawców przy wejściu głównym do budynku szkoły przy ul. Zamkowej 3.
  4. Wychowawcy wydawać będą zaświadczenia zabezpieczeni w maseczkę/przyłbicę  i rękawiczki.
  5. Odbierający potwierdzi odbiór świadectwa w księdze.

Godzina 900  – 8A

Godzina 930  – 8B

Godzina 1000 – 8C