GAZ-SYSTEM dla edukacji

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że pan Artur Kotara Burmistrz Lewina Brzeskiego w dniu 9 czerwca bieżącego roku odebrał 13 laptopów wraz z oprogramowaniem ufundowanego przez  Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Otrzymany sprzęt będzie wykorzystywany do organizacji nauczania zdalnego w placówkach oświatowych naszej gminy. W ten sposób ograniczone zostanie wykluczenie cyfrowe części uczniów i możliwe ich pełne uczestnictwo w zdalnym nauczaniu.

Gmina Lewin Brzeski jest jedną z 25 gmin w Polsce, która zakwalifikowała się do programu „GAZ-SYSTEM dla edukacji”, realizowanego przez narodowego Operatora GAZ-SYSTEM S.A. Spółka w ramach programu wspierającego edukację uczniów przeznaczyła 750 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla szkół. Akcja „GAZ-SYSTEM dla edukacji” wpisuje się w rządowy program zapobiegania cyfrowemu wykluczeniu uczniów i została objęta honorowym patronatem Ministrów Edukacji Narodowej, Klimatu, Cyfryzacji, a także Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

DSC_0929