Wydawanie świadectw w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lewinie Brzeskim

Szanowni Państwo!

W piątek 26 czerwca 2020 r. zakończymy kolejny rok szkolny. Niestety, ze względu na sytuację zakończenie roku, a co za tym idzie rozdanie świadectw nie  odbędzie się w sposób tradycyjny, znany nam wszystkim. Ten rok szkolny nie przypominał żadnego poprzedniego. Pandemia koronawirusa sprawiła, że od 12 marca 2020 r. uczniowie i nauczyciele pracowali w nowy, nieznany dotychczas sposób. Na wszystkich nas spadły dodatkowe obowiązki, którym musieliśmy sprostać. Udało nam się przede wszystkim dzięki Państwu, którzy wspierali nas i Swoje pociechy w tym trudnym czasie, za co serdecznie dziękujemy.

W chwili obecnej na szkole spoczywa obowiązek organizacji rozdania świadectw. Nie będzie uroczystości, przedstawienia i wyróżnień na forum szkoły. Świadectwa rozdadzą wychowawcy w sposób i w czasie określonym niżej. Pragnę zaznaczyć, że odbiór świadectwa w podanych terminach nie jest obowiązkowy. Będzie je można odebrać również po 1 września 2020 r. To, czy dziecko przyjdzie po świadectwo, zależy tylko od Państwa. My ze swej strony zapewnimy maksimum bezpieczeństwa, aby nie narazić żadnego dziecka na możliwość zakażenia. Prosimy o zachowanie zasad, które obowiązują na terenie szkoły – niech dzieci, które zdecydują się przyjść –  przyjdą w maseczkach i zachowają wymagany odstęp.

  1. Odbiór świadectwa na koniec roku jest autonomiczną decyzją Rodzica.
  2. Świadectwa będzie można odebrać 26 czerwca 2020 r. według poniżej zamieszczonych harmonogramów.
  3. Po odbiór świadectwa zgłasza się Rodzic lub uczeń, zachowując wszelkie środki ostrożności (odstęp, maseczka).
  4. Dnia 26 czerwca 2020 roku świadectwa wydawane będą przez wychowawców w miejscach wyznaczonych dla poszczególnych klas.
  5. Wychowawcy wydawać będą świadectwa zabezpieczeni w maseczki i rękawiczki.
  6. Odbierający potwierdzi odbiór świadectwa na odpowiednim formularzu.

 

Harmonogram wydawania świadectw
w dniu zakończenia roku szkolnego 26 czerwca 2020 r.
w klasach 1-5
Budynek ul. Kościuszki 61

sp1-5

Harmonogram wydawania świadectw
w dniu zakończenia roku szkolnego 26 czerwca 2020 r.
w klasach 6-8
Budynek ul. Zamkowa 3

sp6-8

7. Rodzice lub uczniowie, którzy nie zgłoszą się w tym dniu po świadectwo, mogą je odebrać pomiędzy 29 czerwca a 3 lipca w sekretariatach szkoły w godz. 8.00- 13.00.

  • świadectwa uczniów klas 1-5-sekretariat Kościuszki 61
  • świadectwa uczniów klas 6-8-sekretariat –Zamkowa 3

 

Rodzic lub uczeń, którzy nie zdecydują się na odbiór świadectwa w zaproponowanym terminie, będą mogli odebrać je w ostatnim tygodniu sierpnia i we wrześniu w sekretariatach szkoły.