Konsultacje dla uczniów klas 4-8

Szanowni Państwo

 Od dnia 1.06.2020 r.  uczniowie w klas 4 – 8 mają możliwość skorzystania  z konsultacji przedmiotowych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów zorganizują zajęcia konsultacyjne, podczas których uczniowie będą mogli również poprawić oceny.
Podstawą do uczestnictwa w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się przez e-dziennik u nauczyciela przedmiotu, ponieważ ilość osób przebywających jednorazowo w sali jest ograniczona.

Rodzic ucznia biorącego udział w konsultacjach wypełnia:
(załącznik nr 6)  PROCEDURA FUNKCJONOWANIA  W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W LEWINIE BRZESKIM

oraz (załącznik nr 2 ) PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ –  KORONAWIRUS COVID-19  W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEWINIE BRZESKIM  

Oświadczenia podpisane przez rodziców uczeń przekazuje nauczycielowi przy pierwszym spotkaniu na  konsultacjach i zajęciach rewalidacyjnych. Jest to proces jednorazowy.

 Zdalne konsultacje pozostają bez zmian, na zasadach do tej pory wypracowanych.

 

                                                                                     Zdzisław Biernacki
dyrektor szkoły

ikona-word Harmonogram konsultacji od 1 czerwca br.

pdf Harmonogram konsultacji od 1 czerwca br.

 

ikona-word Procedura funkcjonowania szkoły cowid

pdfProcedura funkcjonowania szkoły cowid

 

ikona-word  Procedura postępowania covid

pdfProcedura postępowania covid