Opieka, konsultacje, zajęcia rewalidacyjne-organizacja

Szanowni Państwo

W związku komunikatem MEN od dnia 25 maja 2020 r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas 1-3. w godzinach od 7.00-15.30 oraz konsultacje i zajęcia rewalidacyjne. Rodziców i uczniów, którzy zadeklarowali uczestnictwo w tych zajęciach, proszę o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi procedurami i wypełnienie kart i oświadczeń stosownie do zajęć.

Oświadczenia wypełniają i podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE DLA UCZNIÓW KLAS 1-3

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEWINIE BRZESKIM (zał. nr 1,2,3,4,5,6 )

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ – KORONAWIRUS COVID-19 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEWINIE BRZESKIM ( zał. nr 2)

Kartę zapisu i oświadczenia podpisane przekazujemy w dniu 25 maja 2020 r. pracownikowi szkoły przyjmującemu dziecko.

KONSULTACJE I ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Od dnia 25.05.2020 r. uczniowie klas ósmych mają możliwość skorzystania z konsultacji przedmiotowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów egzaminacyjnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów zorganizują zajęcia konsultacyjne, podczas których uczniowie będą mogli również poprawić oceny. Podstawą do uczestnictwa w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się przez e-dziennik u nauczyciela przedmiotu, ponieważ ilość osób przebywających jednorazowo w sali jest ograniczona.

Rodzic ucznia biorącego udział w konsultacjach i zajęciach rewalidacyjnych wypełnia: (załącznik nr 6) PROCEDURA FUNKCJONOWANIA W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEWINIE BRZESKIM

(oraz załącznik nr 2 ) PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ – KORONAWIRUS COVID-19 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEWINIE BRZESKIM

Oświadczenia podpisane przez rodziców uczeń przekazuje nauczycielowi przy pierwszym spotkaniu na konsultacjach i zajęciach rewalidacyjnych. Jest to proces jednorazowy.

Uczniowie klas IV-VII od dnia 01.06.2020 r. również będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji przedmiotowych na tych samych zasadach.

Zdalne konsultacje pozostają bez zmian, na zasadach do tej pory wypracowanych.

 

Zdzisław Biernacki
dyrektor szkoły

ikona-word Procedura funkcjonowania szkoły cowid

pdfProcedura funkcjonowania szkoły cowid

 

ikona-word  Procedura postępowania covid

pdfProcedura postępowania covid

 

ikona-word Harmonogram konsultacji

pdf Harmonogram konsultacji