Ważne informacje Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,
w związku z decyzją Rządu o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych do Świąt Wielkanocnych oraz planowanym rozporządzeniem MEN o nauczaniu zdalnym, od 25 marca do 10 kwietnia 2020 wszystkich uczniów obowiązuje edukacja na odległość.
Chcąc pomóc Uczniom w organizacji pracy własnej, opracowaliśmy już w tamtym tygodniu rozkład zajęć. Pozostawiamy go na ten tydzień w takim kształcie, jaki Państwo otrzymaliście z drobnymi zmianami w środę, czwartek i piątek.

Zobacz plan zajęć oraz skuteczna nauka w domu.

Ponadto:

1. Uczniowie i Rodzice otrzymają od Nauczycieli we właściwym czasie wskazówki
i materiały do pracy własnej – głównie przez e-dziennik i drogą mailową.

2. Zadania, materiały i wskazówki będziemy przekazywać Uczniom i Rodzicom na bieżąco.

3. Nie wyznaczamy Uczniowi konkretnego czasu wykonania zadania – ma na to cały dany dzień lub inny termin wyznaczony przez nauczyciela.

4. Zadajemy Uczniom do opracowania treści wyłącznie z podstawy programowej danego przedmiotu.

5. Czas pracy własnej ucznia na każdy dzień z każdego przedmiotu nie będzie przekraczał 30 min;

6. Staramy się, by przekazywane informacje były krótkie, zwięzłe, jednoznaczne, zrozumiałe dla Ucznia/Rodzica.

7. Nie wymagamy od Ucznia wydruków żadnych prac.

8. Nauczyciel może przygotować notatki Uczniom, aby mogli je zapisać w swoich zeszytach przedmiotowych, mogą je zastąpić karty pracy przesłane przez nauczyciela.

9. Oceniać będziemy pracę Uczniów zgodnie z przyjętym w szkole systemem oceniania – będziemy brali pod uwagę jego aktywność na podstawie otrzymanej od niego informacji zwrotnej.

10. Jeśli będziecie Państwo mieli inne propozycje rozwiązań, prosimy o kontakt z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu (e-dziennik).

Zobowiązuję Uczniów do:

• bezwzględnego przestrzegania zasad postępowania wynikających z zagrożenia zachorowaniem, pozostawanie w domu, unikanie zgromadzeń;

• wykonywania prac, zadań przekazanych do samodzielnej pracy;

• zdalnego komunikowania się z nauczycielami w celu prawidłowego wykonania zleconych zadań.

Proszę Rodziców o:

• zobowiązanie swoich dzieci do bezwzględnego pozostawania w domu;

• codziennego czytania komunikatów na e-dzienniku;

• skutecznego zachęcania uczniów do codziennej zdalnej pracy zleconej przez nauczycieli.

Komunikat w sprawie organizacji pracy szkoły
w dniach 15 marca -10 kwietnia 2020 r.

Szkoła będzie zamknięta w tym okresie dla petentów.
W ważnych, pilnych sprawach w godzinach 8.00 – 15.00 można kontaktować się ze szkołą:

drogą korespondencyjną na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa
Mikołaja Kopernika
Kościuszki 61
49-340 Lewin Brzeski

telefonicznie: 504083761

e-mailowo: splewbrze@gazeta.pl

przez e-dziennik.

W piątek 27 marca 2020 r. opublikujemy nowy plan
obowiązujący od 30 marca do 10 kwietnia 2020 r.

 

Z poważaniem
dyrektor szkoły Zdzisław Biernacki
wraz z całym Gronem Pedagogicznym