Uniwersytet Dzieci w PSP w Lewinie Brzeskim

Miło nam poinformować, że uczniowie klasy 5a otrzymali prestiżowy certyfikat za realizację projektu pn. „Lekcje z klasą” organizowanego przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Projekt był jednym z elementów programu wychowawczo-profilaktycznego wdrażanego m. in. podczas zajęć z wychowawcą w roku szkolnym 2018/19. Dzięki udziałowi  w projekcie uczniowie:

  • rozwinęli umiejętność kreatywnego myślenia,
  • nauczyli się jak rozpoznawać własne emocje i w jaki sposób je wyrażać,
  • ćwiczyli pracę zespołową i nawiązywanie relacji społecznych;
  • rozwinęli umiejętność krytycznego myślenia, argumentowania i wnioskowania,
  • nauczyli się  jak współpracować i komunikować się w grupie.

Relacje społeczne to bardzo ważny element w procesie edukacji. Zapewnienie prawidłowych relacji w grupie, jaką stanowi klasa, jest podstawą sukcesu każdego ucznia. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów jest istotne w procesie uczenia się przez całe życie w celu utrzymania i nabywania umiejętności, które pozwolą młodym ludziom w pełni uczestniczyć w życiu społeczeństwa i skutecznie radzić sobie ze zmianami na rynku pracy. Stąd warto rozwijać te kompetencje w pracy dydaktycznej i wychowawczej na każdym szczeblu.

Uczniom klasy 5a gratulujemy zaangażowania w realizację projektu i osiągnięcia zakładanych celów. Umiejętności nabyte podczas jego realizacji z pewnością będą służyć ich rozwojowi osobistemu oraz pozwolą na osiąganie kolejnych sukcesów, nie tylko edukacyjnych.

Anna Dobrowolska-Urbanek