„Gdy sport czynnie uprawiamy o piciu wody nie zapominamy”

W piątek, 8.06.2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim odbyła się Olimpiada Sportowa dla uczniów klas trzecich pod hasłem „Gdy sport czynnie uprawiamy o piciu wody nie zapominamy”. Głównym celem spotkania było stworzenie odpowiedniego klimatu dla upowszechnienia kultury fizycznej w środowiskach lokalnych, uatrakcyjnienie i podniesienie rangi lekcji kultury fizycznej i zajęć pozalekcyjnych w szkole, popularyzacja gier i zabaw, umożliwienie pełnego zaangażowania się zespołu we współzawodnictwie sportowym oraz rozwijanie poczucia bezinteresownej życzliwości i szacunku wobec koleżanek i kolegów oraz przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy jak również znaczenia picia wody dla organizmu człowieka. W przerwie uczniowie pod opieką nauczycieli przyrządzali lemoniadę z wody i owoców sezonowych. Jako jedno z działań „Programu dla szkół „.

Młodzi sportowcy z klasy IIIA, IIIB , IIIC ,III D  i III E  rywalizowali w zawodach . Emocji było naprawdę wiele. Każdy z zawodników starał się jak najlepiej wykonać konkurencje szybkościowo – zwinnościowe, skoczne i rzutne.

 Najlepsze wyniki w poszczególnych konkurencjach uzyskali:

SKOK W DAL – KATEGORIA (DZIEWCZYNY)

I MIEJSCE- Nina Lejczak klasa III D

II MIEJSCE- Julia Ścibura klasa III D

III Miejsce- Natalia Misiewicz klasa III C

SKOK W DAL – KATEGORIA (CHŁOPCY)

I MIEJSCE- Maciej Tarnawski klasa III D

I MIEJSCE – Jakub Jaromin-Mendes klasa III C

III MIEJSCE- Jakub Konwisarz klasa III D

 

RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ- KATEGORIA (DZIEWCZYNY)

I MIEJSCE- Roxana Kulisiewicz klasa III B

II MIEJSCE – Patrycja Nowak klasa III E

III MIEJSCE- Julia Ścibura klasa III D

RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ- KATEGORIA (CHŁOPCY)

I MIEJSCE- Kacper Kędzior klasa III C

II MIEJSCE – Krzysztof Kraczkowski klasa III E

III MIEJSCE- Jakub Jaromin-Mendes klasa III C

 

BIEGI NA 40 METRÓW – KATEGORIA (DZIEWCZYNY)

I MIEJSCE – Julia Ścibura klasa III D

II MIEJSCE – Emilia Gal klasa III A

III MIEJSCE- Weronika Żuk klasa III D

BIEGI NA 40 METRÓW – KATEGORIA (CHŁOPCY)

I MIEJSCE- Jakub Jaromin-Mendes klasa III C

II MIEJSCE- Rafał Wojtyła klasa III E

III MIEJSCE- Jerzy Butrym klasa III C

 

WSZYSTKIM MŁODYM SPORTOWCOM  SERDECZNIE GRATULUJEMY !

 Jolanta Kosmala, Renata Filipecka